Prekių garantija ir sąlygos

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Bendrosios nuostatos

Šios prekių kokybės garantijos sąlygos galioja prekėms, įsigytoms Pardavėjo (UAB „DANEKA“) parduotuvėse ir/ar internetinėje parduotuvėje. Garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo dienos.

Papildomą arba kitaip, pratęstą garantiją galima įsigyti perkant prekę internetinėje parduotuvėje ir/ar UAB „Daneka“ parduotuvėse. Pratęsta garantija Jums gali pasitarnauti tuo atveju, jeigu Jūsų įsigyta prekė sugestų pasibaigus gamintojo suteiktam garantiniam terminui.

Garantiniu laikotarpiu prekės gedimas, jeigu jis atsirado ne dėl pirkėjo kaltės, šalinamas tik specializuotame ir gamintojo įgaliotame servise. Garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurio metu pirkėjas negalėjo naudotis preke dėl jos trūkumų.

Sugedusi prekė keičiama arba už ją grąžinami pinigai, jei gedimo negalima pašalinti. Jeigu prekei nustatomas mažareikšmis (ne esminis defektas) gedimas, pinigai už prekę nėra grąžinami.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

Pardavėjo suteikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Garantijos terminai

Tam tikroms Pardavėjo parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašymuose ir/ar detalizuojami garantiniame talone. Jei su preke nebuvo perduota aprašymų ir/ar garantinių talonų, kuriuose nurodytos gamintojo suteikiamos garantijos sąlygos ir terminai, galioja šiose taisyklėse numatytos garantijos sąlygos. Jei Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktais numatyta garantija.

Vartotojų įsigytoms prekėms, išskyrus tam tikras jų dalis (pvz., baterijas, kitus pagalbinius elementus), galioja 24 mėnesių garantija. Šiai sąlygai taikoma išimtis, kai  prekėse aprašyme (specifikacijoje) yra numatytas kitas gamintojo suteikiamos garantijos terminas.

Juridinių asmenų įsigytoms prekėms galioja 12 mėnesių garantija.

El. prietaisų (pvz.,dulkių siurblių, robotų ir kt.  ) baterijoms visais atvejais yra taikoma gamintojo suteikiama 6 mėnesių garantija. Techninis aptarnavimas (baterijų, kitų detalių pakeitimas) yra už nustatytą mokestį atliekamas bet kuriame gamintojo įgaliotame servise, pirkėjui pageidaujant.

Specialiosios sąlygos, garantijos netaikymas ir garantinis aptarnavimas

Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateikiamos prekės savo spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir/ar parametrų.

Prieš pradėdamas naudoti prekę, pirkėjas turi atidžiai susipažinti su prekės naudojimo instrukcija. Prekės naudojimo instrukcija valstybine kalba pirkėjui pateikiama: spausdintinė kartu su preke / arba pateikiama elektroninėje laikmenoje kartu su preke / arba atsiunčiama pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.  Prekės pakuotėje neradęs spausdintinės ar elektroninėje laikmenoje pateiktos prekės naudojimo instrukcijos, pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją, kuris prekės naudojimo instrukciją valstybine kalba nedelsiant atsiunčia pirkėjui, pastarojo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjui neatlikus šiame punkte aptartų veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekei padarytų pažeidimų, atsiradusių netinkamai naudojant prekę ir atitinkamų garantinių įsipareigojimų.

Garantija nėra taikoma:

 • Prekei, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar sąmoningai sugadinta.
 • Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį.
 • Prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės.
 • Prekei, kuri buvo remontuota ne specializuotame ir įgaliotame gamintojo servise.
 • Prekei su pažeistais serijiniais lipdukais, plombomis.
 • Prekei, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių.
 • Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.), Force majeure (gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir kt.).
 • Prekei, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų, vabzdžių ir kt.
 • Prekei, kuri skirta asmeniniam naudojimui, o buvo naudojama verslo veiklai vykdyti.
 • Prekei, jei klientas nepateikė prekės pirkimą-pardavimą iš UAB „DANEKA“ parduotuvės patvirtinančio dokumento (kasos kvito, PVM sąskaitos-faktūros, lizingo sutarties ir pan.).
 • Prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių bei medžiagų naudojimo.
 • Prekės susidėvinčioms detalėms (laidams, jungtims, laikikliams ir kt.).
 • Prekei, kurios gedimas atsirado dėl virusinių programų veikimo.
 • Prekei, kuri sugedo dėl nelegalių programų/įrangos įdiegimo.
 • Informacijai, saugomai informacijos nešikliuose.
 • Operacinėms sistemoms ar kitai programinei įrangai.
 • Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
 • Prekių  priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas: garso, vaizdo galvutėms, juostoms, maitinimo elementams, nuotolinio valdymo pultams, dėklams ir kt.; buitinės technikos priedams (lėkštėms, indams, peiliukams), siurblių žarnoms, šepečiams, filtrams, vamzdžiams ir kt.; šaldytuvo plastmasinėms lentynoms, konteineriams, durų rankenoms ir kt.
 • Informacijai, esančiai informacijos laikmenose. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, todėl kiekvienu konkrečiu atveju pirkėjas nukreipiamas į specializuotą ir įgaliotą garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą (gamintojo servisą).

Pirkėjas, pateikdamas prekę garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja Pardavėjas.

Prekė turi būti priduodama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prekė pristatoma be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu.

Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimui, kuriam netaikomas garantinis įsipareigojimas ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, Pirkėjas apmoka savo sąskaita.

Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, negalima pašalinti.

Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų kaupiklyje ar laikmenoje prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas.

Atsiimant prekę, pirkėjas privalo patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

Jeigu nusipirkę prekę, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę kreiptis į garantinio aptarnavimo servisą, po kurio išvadų bus priimtas sprendimas dėl prekės remonto, pinigų grąžinimo pirkėjui arba prekės pakeitimo. Kokybiškos prekės parduotos daneka.lt tinklapyje gali būti grąžinamos tik per teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis nurodytų reikalavimų. Prekės grąžinimo išlaidas šiuo atveju apmoka pirkėjas. Dėl prekių grąžinimo kreipkitės: Telefonu – 8 37 732040, El. paštu - info@daneka.lt, darbo dienomis nuo 10 val iki 19 val.

Kokybiškų prekių grąžinimo procedūra

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu: info@daneka.lt) per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Kokybiškos prekės parduotos daneka.lt  tinklapyje gali būti grąžinamos tik per teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis nurodytų reikalavimų.

SVARBU: Rekomenduojame, prieš grąžinant prekes, dėl prekių grąžinimo susisiekti elektroniniu paštu: info@daneka.lt arba telefonu: 8 37 732040 su UAB „Daneka“ atsakingu darbuotoju, kuris Jums atsakys į iškilusius klausimus.

Grąžinamos prekės turi atitikti nurodytus reikalavimus:

grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;

prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

*prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);

grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;

grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

*grąžinant prekes, kurios yra naudojamos kūno higienai, maisto ruošimui, namų ruošai prekės negali būti nei karto naudotos;

*grąžinant kompiuterį, jame negali būti jokios Jūsų paliktos informacijos, programinės įrangos, Jūsų asmeninių nustatymų, atstatyta gamyklinė programinė įranga;

grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;

pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki UAB „Daneka“ parduotuvės  (Pramonės per. 8E, Kaunas).

*Šiuo simboliu pažymėti punktai negalioja grąžinant nekokybišką prekę. Nekokybiškos prekės defektą nustato įgalioti servisai.

Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją (užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data) ir pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą pinigų grąžinimui.

Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 dienų po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Filtrai
Sort
display